سلام

درابتدا به زودی زود در سایت آپارات یک اکانت خواهم ساخت.

علت کم شدن پست هام هم گرفتاری های شخصیه که انشالله به زودی پست هام به فاصله دوروز یک بار  ارسال خواهد شد.


وصف علی به مناسب ۱۳ رجب و تولد ایشان