بخش اصلاح شده 

 

 

 

این لینک نسخه صوتی فایل می باشد ولی به زودی نسخه های تصویری را آپلود خواهم کرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوستانی که قصد هم کاری دارند می توانند با ارسال ایمیل به آدرس پایین کتبن به بنده اطلاع دهند.