لازم به ذکر است که امسال اولین سالی است که شیخ حسن فشی پدر ایشان دیگر نمی خواند و ایشان شده اند جانشین ایشان یا نوحه های مداح مان به خیر.


نکته دوم این فیلم هم از آرشیو سامان جمالی به ما داده شده.


دانلود از پیکو فایلامیدوارم فیلم ها دیگر از اشخاص دیگر کما فه سابق به بنده  ارجاع داده شود که انشالله منعکس شود

ایمیل بنده که منتظر فایل های شماست.

FASHIMOHSEN@GMAIL.COM