اگر از هر کسی بپرسی می داند که قسمت و سیعی از حدف امام حسین (ع) آزادگی و آزادی بوده که امروزه چون برخی دوست ندارند چیزی از این چیز ها گفته شود سعی در سانسور و سفید نمایی مطلق دارند.

                                                                     اما به قول امام شهید حسین 

                                                            اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی؛                 دست خود ز جان شستم از برای آزادی

کو زبان خاموشان، قوم حق فراموشان؛             کو کرامت انسان، کو صدای آزادی

تا به کی ستم بردن، نان بندگی خوردن؛            زندگی نمی ارزد، بی نوای آزادی

غنچه می زند پر پر، آب می شود هاجر؛             زمزمی تلاوت کن، ای گلوی ناب اصغر

زمزمی که می جوشد،  زیر پای آزادی –              زمزمی که می جوشد، پا به پای آزادی

ما وبندگی هیهات، ننگ زندگی هیهات               در مرام ما کفر است، ظلم جای آزادی

در محیط طوفان زا، ماهرانه در جنگ است          ناخدای استبداد با خدای آزادی

لینک دانلود فایل صوتی نوحه – محرم ۹۳

به نقل از

هیات بعثت یزد