بسمی تعالی

 سلام 

 نظر شما درباره تعزیه چیست ؟ وآیا کسب درآمد از این کار شرعی است ؟ درآمد حاصل از مداحی آیا خمس و ذکات دارد؟:: با اهداء سلام و تحیت؛
پاسخ: 

1- اگر امر خلاف شرعی در آن نباشد (مانند روایات دروغین، و استعمال آلات لهو، و پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و مانند آن) و موجب هتک مقدسات نشود، اشکالی ندارد.

2- آری آنچه از مخارج سال اضافه بماند مشمول خمس است.