بسم الله الرحمن الرحیم

فاطمه فاطمه است به قول دکتر شریعتی و به قول آیت الله نکونام علت اسلام حالا اگر دعا یا حدیث کساه را کنار بگزاریم فاطمه از بزرگ ترین زنان جهان بوده که به خاطر شوهرش و خط فکری اسلامیش همه چیز را فدا می کند حتی جانش را و علی (ع) که هر از او بگوییم کم گفته ایم را با مشکلات تنها می گذارد ولی همیشه  زهرا باید اسوه زنان ما باشد نه برای اسلامی بودنش که شاید شاکله اصلی آن باشد نه برای آزاده و شجاع و معتقد بر خط فکری بودنش.


برای دیدن تصاویر به ادامه مطالب بیاید


جهت دریافت عکس ها به صورت کامل بر روی عکس کلیک کنید.