برای ارسال فایل های خود می توانید با آیدی زیر ارتباط برقرار کنید.


https://telegram.me/Mohsenfashiو برای دریافت اخبار وبسایت هم می تونید کانال ما رو دنبال کنید

https://telegram.me/madahifashi


جلو گیری از هک تلگرام با قرار دادن رمز یا پین روی اکانت Telegram