از تمامی عزیزانی که فیلم و عکس گرفته اند تقاضا می شود برای هر چه بیشتر و بهتر دیده شدن و زنده نگه داشتن این آثار به ما عکس ها و فیلم های خود را بدهید.

راه های تماس با ما
 ایمیل من :fashimohsen@gmail.com
 شماره تماس :  به زودی