به نام خالق عشاق حسین ابن علی


1- حدف شما از ارسال این آرشیو در اینترنت چیست؟

اولا معرفی روستا دوما زنده نگه داشتن آن برای آیندگان.

2-آیا این وبلاگ قرار است تعطیل شود؟

خیر این وبلاگ تا زمانی که چایی باشد می ماند و بعد از مرگ آن هم باز به کارش ادامه خواهد داد.

3- چغدر از بازدید ها راضی هستید و اصلا مخاتبین وبلاگ چه کسانی هستند؟

خیلی راضی هستم همین که توسط مردم فش دیده شوم برایم بس است اما که مخاتبین ما چه کسانی هستن جدولی را از این به بعد ماهانه به اشترک خواهم گذاشت که به خوبی گویا همه چیز باشد.


و هر کس سوالی دارد باز تاب دهدوسلام علیکم