سلام

حضرات که هر کدام به اندازه سن بنده به مکه رفته اید و پولتان از پارو بالا تر رفته .

 بدانید این راهی که می روید راه ترکستان است . پس جنگ خود را وارد محرم نکنید که ماه حرام است. اگر مثلا مسلمان هستید که امیدوارم باشید لطفا از جنگ  در محرم الحرام دست بردارید وگرنه با سیلی صاحب عزا روبه رو خواهید شد که تقریبا شده اید پس به فکر قبر قیامت تان باشد .


وسلام علیکم