سلام


به دلیل قعطی شبکه  که از طرف مخابرات در منطقه ما وجود داره سرعت ارسال ها تا دو روز آینده پایین خواهد بود لذا لطفا بنده رو ببخشیدبا تشکر چایی


لازم به ذکر است اگر کس و یا کسان دیگری در ارسال فایل ها من را یاری می کردن این مشکل کم تر خود را نشان می داد پس با دو نویسنده فشار هم بر من و هم بر خواننده گان کم تر خواهد بود

آدرس ایمیل برای علام آمادگی برای نوشتن

fashimohsen@gmail.com