بسمی تعالی

  سلام

 آیا غنا در مداحی حلال است؟و آیا شکل علم ها باید الگو ی خاصی داشته باشد؟


:: با اهداء سلام و تحیت؛

پاسخ: 

1- از جمله اموری که باعث وهن مذهب می شود سبک های نامناسب مداحی هایی است که اخیرا به وجود آمده است، استفاده از سبک های مناسب مجالس لهو و فساد مخصوصا شیوه های غربی و گوش دادن به آن ها جایز نیست.

2- استفاده ی از علم : اگر برای عابرین مزاحمتی ایجاد نکند، و آسیبی به حمل کننده علامت نزند، و از مجسمه های حیوانات و امثال آن در علم استفاده نشود، اشکال ندارد. و خوب است از علم های کوچک تر استفاده گردد و بهترین جایگزین، استفاده از پرچمهای مناسب و در شأن عزاداری خامس آل عبا (ع) است.